Văn bản

Thông báo công khai thông tin về số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2021-2022 và 2 năm học tiếp theo

- Số văn bản:

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại