Văn bản

Kế hoạch tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

- Số văn bản: 661/KH-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại