Văn bản

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Số văn bản: 72/2018/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại