Văn bản

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023

- Số văn bản: 336/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại