Văn bản

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang

- Số văn bản: 201/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại