Văn bản

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

- Số văn bản: 59/2019/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại