Văn bản

Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của viên chức năm 2022

- Số văn bản: 565/KH-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại