Văn bản

Kế hoạch về thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023

- Số văn bản: 482/KH-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại