Văn bản

Báo cao kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

- Số văn bản: 18/BC-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại