Văn bản

Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

- Số văn bản: 157/2018

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại