Văn bản

Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

- Số văn bản: 44/2013/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại