Văn bản

Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang năm 2023

- Số văn bản: 37/KH-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại