Văn bản

Quyết định về phê duyệt danh sách viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

- Số văn bản: 473/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại