Nhân sự

hcqt

 

 

Đỗ Ánh Dương

Chức vụ (chức danh): Trưởng phòng/Chuyên viên

Điện thoại: 0988798959

Email: daduong@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng Hành chính Quản trị.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về công tác dự án, cơ sở vật chất, hành chính văn phòng, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

 
hcqt

 

 

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Điện thoại: 0984150834

Email: kieudiemk49@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Nhà trường. Công tác phục vụ lãnh đạo, công tác lễ tân các hoạt động lễ hội trong Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Bùi Xuân Bình

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Điện thoại: 0983355853

Email: binhvht13@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Phòng HCQT về công tác dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhỏ của Nhà trường. Trực tiếp thực hiện giám sát các công trình và làm công tác tham mưu xây dựng, sửa chữa nhỏ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Đào Trần Thanh Loan

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Điện thoại: 0985519040

Email: dttloan@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Phòng HCQT về công tác dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhỏ của Nhà trường. Trực tiếp thực hiện xây dựng hồ sơ, thanh quyết toán các công trình và làm công tác tham mưu xây dựng, sửa chữa nhỏ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Nguyễn Hữu Hạnh

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Điện thoại: 0986643707

Email: hanhntvn80@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Phòng HCQT về công tác thiết bị giảng đường A1,A2, hội trường B, Phòng tin học 3 và thiết bị tin học tại Trường Mầm non Thực hành;

- Chịu trách nhiệm chính về hệ thống internet, hệ thống máy in, máy photocopy toàn trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Lê Văn Tại

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Điện thoại: 0987069528

Email: tailevansuzu@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Phòng HCQT về công tác thiết bị giảng đường A7,A8,A9,A12, hội trường A, Phòng tin học 1,2 và thiết bị tin học các đơn vị Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Võ Đình Lực

Chức vụ (chức danh): Cán sự

Điện thoại: 0962523892

Email: vodinhluc1992cm2@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Phòng HCQT về hệ thống điện, nước và các thiết bị máy nổ, máy phát, máy bơm trong toàn trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Phạm Ngọc Bính

Chức vụ (chức danh): Tổ trưởng Bảo vệ

Tel: 0905639868

Email: phamngocbinh6868@gmail.com

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Phòng HCQT về hoạt động của Tổ Bảo vệ, về công tác đảm bảo an toàn an ninh trong khuôn viên Trường.

Đội trưởng và thường trực các đội Phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 

NV. Trần Đình Toàn

 
 
 

NV. Nguyễn Đăng Viên

 
 
 

NV.Bùi Công Thương