Văn bản

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

- Số văn bản: 11/2015/TT-BKHĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại