Văn bản

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc trường CĐSPTW-NT

- Số văn bản: 31/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại