Văn bản

Thông báo về việc phân công viên chức tiếp công dân năm 2023

- Số văn bản: 585/TB-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại