Văn bản

Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

- Số văn bản: 23/2015/TT-BKHĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại