Văn bản

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Số văn bản: 63/2014/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại