Văn bản

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích Công trình sự nghiệp giáo dục thuộc Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang

- Số văn bản: 231/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại