Văn bản

Thông báo đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê (phòng học giảng đường)

- Số văn bản:

- Loại văn bản: Thông báo

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại