Văn bản

Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc , cơ sở hoạt động sự nghiệp

- Số văn bản: 152/2017/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại