Văn bản

Kế hoạch về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

- Số văn bản: 88/KH-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại