Văn bản

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

- Số văn bản: 177/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại