Tin tức -Sự kiện

Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang phối hợp tổ chức tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán khu vực miền Trung

Ngày đăng: 09/11/2022 -16:17:23 PM

Từ ngày 9-11/11/20222, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán” khu vực miền Trung. 

Sáng 9/11, đợt tập huấn được khai mạc trang trọng với sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Đào - Trường phòng Phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; TS Nguyễn Trung Triều - Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, 15 báo cáo viên là các chuyên gia và gần 150 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán thuộc 16 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận. 

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng gồm 5 mô-đun: Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non; Bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn; Hướng dẫn xây dựng tài liệu hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non trong bối cảnh tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; Ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Một số hình ảnh
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
 
Sptwnt.edu.vn
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
Sptwnt.edu.vn
 
 

Cao Văn Lợi

Tin cùng loại