Tin tức -Sự kiện

Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang bổ nhiệm viên chức quản lý Khoa Giáo dục Mầm non

Ngày đăng: 01/11/2023 -08:39:34 AM

Kể từ ngày 01/11/2023, cô Lê Thị Hiền - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, nghỉ hưu theo chế độ. Để bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý và tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn, ngày 31/10/2023, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang đã triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý đối với Khoa Giáo dục Mầm non.
Theo đó, trải qua quy trình 5 bước, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy và Thạc sĩ Phạm Thị Vân Anh được giới thiệu, bầu giữ chức Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non với kết quả 100% phiếu đồng ý ở tất cả các hội nghị. 
Trên cơ sở kết quả thực hiện quy trình, ngày 01/11/2023, Hiệu trưởng Nhà trường ký Quyết định số 397/QĐ-CĐSPTWNT bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Trưởng khoa và Quyết định số 398/QĐ-CĐSPTWNT bổ nhiệm Thạc sĩ Phạm Thị Vân Anh giữ chức Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non.
Như vậy, sau khi kiện toàn, quản lý Khoa Giáo dục Mầm non gồm Trưởng khoa -Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, 02 Phó trưởng khoa - Thạc sĩ Phạm Quỳnh Hương và Thạc sĩ Phạm Thị Vân Anh./.
 

Cao Văn Lợi

Tin cùng loại