Nhân sự

hcqt

 

 

Nguyễn Trung Triều

Chức vụ (chức danh): Hiệu trưởng, Giảng viên CĐSP chính

Email: nttrieu@sptwnt.edu.vn

 
hcqt

 

 

Đỗ Ánh Dương

Chức vụ (chức danh): Trưởng phòng, Chuyên viên

Email: daduong@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng Hành chính Quản trị.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về công tác dự án, cơ sở vật chất, hành chính văn phòng, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

 
hcqt

 

 
Cao Văn Lợi

Chức vụ (chức danh): Phó trưởng phòng, Chuyên viên

Email: cvloi@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách quản lý hồ sơ, hợp đồng làm việc củav iên chức, người lao động

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức

- Phụ trách thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động

- Phụ trách công tác thanh tra, pháp chế

- Thư kýHội nghị giao ban cơ quan, Hội đồng TĐKT

- Phụ trách công tác lưu trữ

 
hcqt

 

 

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Email: kieudiemk49@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Nhà trường. Công tác phục vụ lãnh đạo, công tác lễ tân các hoạt động lễ hội trong Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Nguyễn Hữu Hạnh

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Email: hanhntvn80@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Phòng HCQT về công tác thiết bị giảng đường A1,A2, hội trường B, Phòng tin học 3 và thiết bị tin học tại Trường Mầm non Thực hành;

- Chịu trách nhiệm chính về hệ thống internet, hệ thống máy in, máy photocopy toàn trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Phòng phân công.

 
hcqt

 

 

Lê Văn Tại

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Email: tailevansuzu@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách về công tác thiết bị giảng đường A7,A8,A9,A12, hội trường A, Phòng tin học 1,2 và thiết bị tin học các đơn vị Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường và Trung tâm phân công.

 
tbh
 

Thái Bá Hiền

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Email:tbhien@sptwnt.edu.vn

 
knt
 

Mai Anh Tuấn

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: matuan@sptwnt.edu.vn

 

 

 

 
 Đinh Quang Thiệt
      Lái xe

 

 
Trần Đình Toàn
Tổ trưởng tổ bảo vệ
 

 

 
 Võ Đình Lực
 

 

 
 Nguyễn Phú Cường