Hướng dẫn sử dụng thiết bị

Hướng dẫn sử dụng micro không dây Sennheiser G2 (Được trang bị tại Giảng đường lý thuyết A12)

Ngày đăng: 21/06/2018 -22:20:42 PM